Chirurgia

  • drobne zabiegi chirurgiczne (usunięcie guzka piersi, usunięcie płytki paznokciowej, plastyka wału paznokciowego, nacięcie ropnia, wszycie Esperalu)
  • zabiegi z zakresu dermatochirurgii tj. usuwanie powierzchownych zmian na skórze i w tkance podskórnej (kaszaki, włókniaki, tłuszczaki, odciski, znamiona barwnikowe)
  • operacyjne korekcje blizn i zniekształceń

Chirurgia naczyniowa, angiologia

Diagnostyka i kwalifikacje do zabiegów na
tętnicach i niewydolności żylnej.

Flebologia (leczenie chorób żył)

Współpraca

Współpracujemy z Zakładem Patomorfologii Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego
przy ul. Dekerta 1, gdzie wysyłamy preparaty do oceny histopatologicznej.