UIP Melbourne, Australia


Powrót do domu 😁… a dla zainteresowanych kilka informacji z mojej ostatniej podróży do Australii… World Congerss of Phlebology 2018 w Melbourne… Niesamowite wydarzenie… Jedno z największych światowych spotkań flebologicznych… Prezesi 67 Towarzystw Flebologicznych zrzeszonych w Międzynarodowej Unii Flebologicznej, przedstawiciele 200 krajów, 2000 uczestników z całego świata… Polska ekipa też dopisała 😁! Był to dla mnie ogromny zaszczyt wygłaszać trzy wykłady i przedstawiać plakat w tak znamienitym towarzystwie!!! Zarówno program naukowy, jak i część artystyczna były na bardzo wysokim poziomie. Zresztą sami zobaczycie zdjęcia 😁 Niektóre chyba oprawię w ramkę… Był też czas na przyjemności- zwiedzanie, kitesurfing… Super wyprawa!!! Ale najfajniejsze i najbardziej nobilitujące jest to, że następny World Congress of Phlebology odbędzie sie w Polsce, w Krakowie w 2019!!!!

Gratulacje dla Polskiego Towarzystwa Flebologicznego!!!